ημέρα 1η:
3D image capture

ημέρα 2η:
3D treatments

ημέρα 3η
Full size foam prototype

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ’ ΤΗΝΝΕΑΣΑΣΣΥΛΛΟΓΗ

Σε λίγες μέρες η συλλογή σας είναι έτοιμη να την δείτε σε τρισδιάστατο αρχείο. Οι κούκλες μπορεί να εμφανίζονται με της εταιρείας σας τα ενδυματολογικά στυλ και να ενσωματώνονται στην 3Dή  2D απεικόνιση των καταστημάτων σας ή των βιτρινών σας. Τα τρισδιάστατα αρχεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν στα αρχιτεκτονικά 3Dσχέδια του καταστήματος. Το χρώμα & finishτων μανεκέν μπορεί να αλλάξει με ένα κλικ ώστε να πειραματιστείτε και να επιλέξετε την τελική εμφάνιση των κουκλών.